wo 3 aug 2016 18:00

Nykøbing

De Limfjord is aan de Oostkant te smal en te ondiep om te kunnen zeilen. Door smalle vaargeulen varen we westwaarts, waarbij we af en toe een klein uurtje liggen te wachten voor een brug. Wel bijzonder om dat op stromend water te doen, zonder dat er een meerpaal of mooring is. Kans voor de milieuvriendelijke Denen om diesel en damp te besparen. In Nykøbing meren we aan en bezoeken het lokale café. Bij gebrek aan handhaving wordt er naast het bier nog gewoon volop gerookt.

Terug naar complete blog.